Lihasika

Lihasikojen rehuseokset

Lihasian ravintoainetarve muuttuu eri ikäkausina. Lihasian ruokintaa kannattaa kasvun eri vaiheissa säätää mahdollisimman mahdollisimman tarkasti sian tarpeita vastaavaksi. Alkukasvatuksessa kasvava sika käyttää rehun tehokkaasti kasvuunsa ja ruokinnan energia- ja valkuaispitoisuudet voivat olla korkeat. Myös riittävä aminohappojen määrä ja niiden oikea suhde ovat tärkeät. Teuraspainoa lähestyttäessä rasvakudoksen määrä lisääntyy ja energian käytön tehokkuus heikkenee. Ruokinnan tarkkuus loppukasvatusvaiheessa on taloudellisesti äärimmäisen tärkeää. Loppukasvatusajan ruokinta vaikuttaa myös teuraspainoon ja ruhon laatuun. 

Täysrehut

Teho Sika 1

Lihasikojen alkukasvatusrehu 20-55 kiloa painaville sioille. 

Teho Sika 2

Lihasikojen loppukasvatusvaiheen täysrehu 50 painokilosta alkaen.

Tiivisteet

Teho MP Lihasikatiiviste

Täydennysrehu lihasikojen vilja-tiivisteruokintaan.

Teho Sikatiiviste Standard

Täydennysrehu lihasikojen ja emakoiden ruokintaan.

Teho Lihasika Energy

Tiiviste jossa on erittäin korkea energia pitoisuus

Teho Alkukasvatustiiviste

Suunniteltu lihasikojen monivaihe ruokintaan.

Teho Loppukasvatustiiviste

Lihasikojen keski- ja loppuvaihe ruokintaan.

Teho MP Sikatiiviste Extra

Kun kotoisen viljan raaka-valkuaistaso on normaalia alhaisempi.

Täydennysrehut OVR ruokintaan

Teho OVR Täydennysrehu

Täydennysrehu OVR-pohjaiseen ruokintaan lihasioille ja emakoille. 

Kivennäisrehut

Teho Sika Mix

Kivennäis-vitamiinitäydennysrehu sioille