Homeita kasvaa monissa viljelykasveissa, rehuaineissa ja karkearehuissa sekä kasvukauden aikana että rehujen varastoinnin aikana.  Tietyillä homelajeilla on kyky tuottaa tietyissä olosuhteissa yhdisteitä, joita kutsutaan mykotoksiineiksi / hometoksiineiksi, joilla voi olla erilaisia vaikutuksia eläimen terveyteen ja tuotoskykyyn.

Koska eri homelajit voivat kasvaa samassa rehuaineessa ja homeet voivat tuottaa erilaisia hometoksiineja, havaitaan usein, että rehuaineet ovat saastuneet useammalla kuin yhdellä hometoksiinilla.

Hometoksiineilla voi olla monenlaisia mahdollisia vaikutuksia eläimiin. Koska ne voivat vaikuttaa perustoimintoihin, kuten suolistoterveyteen ja vastustuskykyyn, niiden aiheuttamat oireet voivat vaihdella ja ovat usein piilevä- tai vähäoireisia.

Sikaa pidetään yleensä kaikkein herkimpänä eläinlajina hometoksiineille.  Aikaisemmin lypsylehmien ja muiden nautojen on oletettu olevan vastustuskykyisiä hometoksiinien vaikutuksille pötsin pieneliöstön toiminnan ansiosta.  On kuitenkin selvää, että hometoksiinit vaikuttavat märehtijöihin ja että pötsi ei pysty muuttamaan kaikkia hometoksiineja myrkyttömään muotoon siinä ajassa, jonka rehu viipyy pötsissä.  Jotkut hometoksiinit voivat lisäksi vaikuttaa antibioottien tavoin, joten pötsin kyky hajottaa hometoksiineja on tietyissä tilanteissa rajoitettu.

Tärkeimpiä oireita ovat vähentynyt kuiva-aineen syönti, uneliaisuus, vaihteleva sonnan koostumus ja heikentynyt vastustuskyky (joka lypsylehmillä usein ilmenee kohonneena maidon solulukuna)

Hometoksiinien hallinta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tämä käsittää hyvän viljely- ja sadonkorjuutekniikan sekä rehuaineiden ja karkearehujen asianmukaisen varastoinnin. Tästä huolimatta on todennäköistä, että monissa seosrehuissa ja väkirehuissa esiintyy tietty määrä hometoksiineja. Hyvän, testatun ja laajavaikutteisen hometoksiininsitojan lisääminen voi edelleen vähentää eläimen ruoansulatuskanavasta imeytyvien hometoksiinien määrää.

Jos mietitte, onko tilallanne hometoksiiniongelmaa, niin ota yhteyttä Feedexiin. Voimme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa testata yli 50 eri toksiinia sekä käyttää Mycosorb A+ toksiinisitojaa rehussa.

Lue lisää

Vastasyntynyt vasikka on tulevaisuuden lypsylehmä tai lihanauta

Pienen vasikan hoito ja ruokinta vaikuttaa suuresti siihen, millainen lypsylehmä tai lihanauta eläin on täysikasvuisena. Mitä enemmän vasikka kasvaa alkuvaiheessa, sitä enemmän maitoa tai lihaa on luvassa myöhemmin. Myös vasikan terveys, etenkin suoliston osalta, vaikuttaa paljon. Mitä paremmassa…

Osa II Testitulokset kasvukauden 2022 hometoksiineista Suomessa

Vilja ja apeseos Säilörehunäytteiden lisäksi testasimme myös 5 vilja- sekä 5 apeseosnäytettä viime kasvukaudelta. Kuten jo kotimaassa tehtyjen DON-testien perusteella oli odotettavissa hometoksiineja, oheinen testi paljasti viljanäytteistä löytyvän keskimäärin 8,8 toksiinia per näyte. Jossain…

Testitulokset kasvukauden 2022 hometoksiineista Suomessa

Feedexin kansainvälisen yhteistyökumppanin Alltechin laboratorio Irlannissa testaa hometoksiineja raaka-ainenäytteistä (viljat, säilörehu, olki, myös apeseos). Heidän Alltech 37+ -testi tunnistaa yli 50 eri hometoksiinia. Analyysitulokset antavat tietoa sekä riskiarvion (REQ) siitä, kuinka löydetyt…

SYKSY 2022 - HOMETOKSIINIT

Kasvukausi 2022 on takana. Satoa tuli onneksemme edellistä vuotta paremmin, mutta hometoksiinit näyttävät olevan nyt aiempia kausia suurempi riski. “Olen kuullut joskus hometoksiineista. Eikös ne ole niitä DON-juttuja viljassa?” Hometoksiineja esiintyy viljan lisäksi myös säilörehussa, kuivassa…

Hivenaineet ovat tärkeitä!

Hivenaineet, kuten sinkki, kupari, mangaani ja seleeni ovat välttämättömiä nautakarjan optimaaliselle terveydelle, kasvulle, lisääntymiselle ja vastustuskyvylle. Hivenaineet eli mikromineraalit sisältyvät aineenvaihduntaa sääteleviin entsyymeihin ja hormonien tuotantoon. Tämän lisäksi ne ovat…