Jatkuvaa tuotekehitystä - korkeaa laatua

Oy Feedex Ab perustettiin vuonna 1992 ja toimii tänä päivänä perheyrityksenä Forssin perheen omistamana. Yritys työllistää noin 35 henkeä ja liikevaihto on noin 26 miljoonaa euroa.

Feedex valmistaa rehuseoksia kolmelle eri asiakasryhmälle: maatilaseoksia kotieläintuottajille, rehuja turkistuotantoon sekä rehuseoksia ja täydennysrehuja hevosille.

Feedex on naudoille valmistettavien maatilaseosten kautta osa elintarvikeketjua. Laatu on Feedexille ydinkysymys. Laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamiseen vaaditaan, että eläimet on ruokittu oikein suunnitelluilla rehuilla. Feedex pyrkii tarjoamaan asiakkailleen rehuseoksissa viimeisimpien tutkimustulosten hyödyt. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat maanviljelijät tarvitsevat myös kustannustehokkaita tuotantopanoksia. Arvostettu palvelu on myös Feedexin valmius toimittaa asiakkaan erikoistoivomuksen mukaisia rehuseoksia.

Feedexin vahvuus ja ydinajatus on tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää ja joustavaa palvelua. Koska Feedex on mukana asiakkaiden arjessa ja kuuntelee heitä, pystyy yritys toimimaan nopeasti tarjoamalla uusia ratkaisuja.