Feedexin kansainvälisen yhteistyökumppanin Alltechin laboratorio Irlannissa testaa hometoksiineja raaka-ainenäytteistä (viljat, säilörehu, olki, myös apeseos). Heidän Alltech 37+ -testi tunnistaa yli 50 eri hometoksiinia. Analyysitulokset antavat tietoa sekä riskiarvion (REQ) siitä, kuinka löydetyt hometoksiinit voivat vaikuttaa eläimeen ja tuotantoon.  

Talven 2022 - 2023 aikana lähetettiin yhteensä 28 näytettä (18 säilörehu-, 5 ohra- sekä 5 apenäytettä) kotimaisilta maatiloilta ympäri Suomen testattavaksi. Niistä kaikista on löytynyt keskiarvoltaan 4 – 8 eri toksiinia, kuitenkin kaikista vähintään aina kahta eri toksiinia. Yksikään 28:sta näytteestä ei siis ollut ”puhdas”.

Hometoksiinien testitulokset ovat olleet Euroopassa samassa suhteessa Suomen tulosten kanssa. Edellisen kerran Suomessa hometoksiineja löytyi paljon kasvukauden 2017 jälkeen, joten vaihtelu on suurta vuosittain. Suurimpana ryhmänä löytyi säilörehuista Penicillium-ryhmän hometoksiineja, jotka nimensä mukaisesti toimivat kuin antibiootit ja tuhoavat pötsin mikrobeja. Viljoista puolestaan DON oli yleinen löytö, kuten kotimaisetkin tutkimukset ovat kertoneet. Vuodelle 2017 tyypillisiä Aflatoksiineja ei tällä kertaa esiintynyt Suomessa – ne voidaan yhdistää helteiseen lämpöön ja tänä vuonna ei Suomessa ollut niille suotuisia hellejaksoja.

Jokainen kasvukausi on siis erilainen. Etukäteen ei voida ennustaa mahdollisten hometoksiinien riskiä. Suurimpana tekijänä ovat kylvö- ja kasvukauden suuret lämpötilavaihtelut. Toksiineista pitää muistaa myös se, että niitä kehittyy sekä kasvukaudella että varastoinnissa. Nämä testitulokset antavat suuntaa kasvukaudelle. Varastointiajalle tyypilliset toksiinit ilmenevät yleensä vasta kevätauringon lämmittäessä siilovarastoja, jolloin mahdollista homekasvustoa kehittyy ja sitä myöten myös toksiineja syntyy.

Säilörehu:

18 testatusta säilörehunäytteestä löytyi keskimäärin 4,0 toksiinia per näyte, mutta kaikista vähintään kahta eri toksiinia. Kuten oheisesta kuvasta näkyy, suurimpana ryhmänä esiintyivät Penicillium-toksiinit. Penicillium-toksiinit voivat vahingoittaa pötsin hyviä mikrobeja. Siksi Penicillium-toksiinit säilörehussa ovat uhka etenkin korkeatuottoisille karjoille, joilla optimaalinen pötsin toiminta on tuotannon perusta. Riskiarvio (REQ) olikin useimmissa näytteissä korkea juuri tästä syystä.

mycotoxin

Yhteenveto Suomesta säilörehuista löytyneistä hometoksiineista sekä riskianalyysi (REQ). Näistä suurimman uhan aiheuttavat Penicillium-toksiinit, jotka häiritsevät erityisesti pötsin mikrobeja.

Kuvan yläosa kertoo löytyneiden toksiinien keskiarvomäärän ja alaosassa on löytyneiden toksiinien riskiarvio (REQ) ottaen huomioon toksiinien yhteisvaikutus. Värit esitetään liikennevalojen mukaisesti. Vihreä väri tarkoittaa alhaista riskiä, keltainen kohtalaista riskiä ja punainen väri korkeaa riskiä.

Lue lisää

Magnus suosittelee Teho DeToxia!

”Syksyllä 2023 alkoi karjassani esiintymään erilaisia ongelmia. Hedelmällisyys ei ollut hyvä ja lehmät näyttivät kiimat huonosti. Lehmillä oli alentunutta munasoluaktiviteettia. Paljon vastaavanlaisia ongelmia kuin energiavajeessa. Maidossa oli korkeat soluluvut ja lehmillä oli jopa ripulia…

Feedexin Oskar suosittelee

Bio-Mos MR Vasikoiden ripuli on hyvin tavallista tiloilla ja sillä on suuri negatiivinen vaikutus vasikoiden kasvuun. Vasikat ovat yhtä kuin tilan tulevaisuus ja siksi jokainen vasikoiden terveyteen investoitu euro on hyvä investointi. Meillä Feedexillä on erittäin hyvä tuote ripulia vastaan ja se…

Vasikan alkutaipaleella on merkitystä

Pieni vasikka kasvaa ja kehittyy hyvin, kun sekä ravinto että olosuhteet ovat hyvät. Makuupaikan tulee olla kuiva ja riittävän lämmin, myös ilmanvaihdosta on huolehdittava. Vasikalla on myös aina oltava raikasta vettä tarjolla. Vedenjuonti ei vaikuta maidonjuontiin negatiivisesti ja on erityisen…

Vastasyntynyt vasikka on tulevaisuuden lypsylehmä tai lihanauta

Pienen vasikan hoito ja ruokinta vaikuttaa suuresti siihen, millainen lypsylehmä tai lihanauta eläin on täysikasvuisena. Mitä enemmän vasikka kasvaa alkuvaiheessa, sitä enemmän maitoa tai lihaa on luvassa myöhemmin. Myös vasikan terveys, etenkin suoliston osalta, vaikuttaa paljon. Mitä paremmassa…

Osa II Testitulokset kasvukauden 2022 hometoksiineista Suomessa

Vilja ja apeseos Säilörehunäytteiden lisäksi testasimme myös 5 vilja- sekä 5 apeseosnäytettä viime kasvukaudelta. Kuten jo kotimaassa tehtyjen DON-testien perusteella oli odotettavissa hometoksiineja, oheinen testi paljasti viljanäytteistä löytyvän keskimäärin 8,8 toksiinia per näyte. Jossain…