• ylläpitää syöntikykyä

  • vähentää energiavajeesta aiheutuvan rasvamaksan riskiä

  • vähemmän aineenvaihduntasairauksia kuten ketoosia poikimisen jälkeen

Teho-Umpi Boost säkkiTeho-Umpi Boost vaikuttaa maksan rasva-aineenvaihduntaan. Jos maksan rasvoittumista pystytään ehkäisemään, on lehmän helpompi lisätä syöntiään energiansaantia tarvetta vastaavaksi poikimisen jälkeen.

Maksan rasvoittuminen voi alkaa jo ennen poikimista. Tiineyden edetessä lehmän syöntikyky alenee ja on kaikkein pienin poikimahetkellä. Tästä syystä kudosmobilisaatio, eli elimistön rasvan hajoitus energiaksi, käynnistyy jo umpikauden lopussa ennen poikimista. Kudosrasvojen hajoituksessa vapautuvia rasvahappoja (NEFA) kulkeutuu verestä maksaan. Varsinkin jos lehmän kuntoluokka on nopeasti alentunut voi veren NEFA-pitoisuus nousta korkeaksi.

Jos maksan toimintakapasitetti ylittyy, se ei pysty käsittelemään sinne tulevia vapaita rasvahappoja vaan maksa alkaa rasvoittua. Tämä on yleistä lihavilla lehmillä, mutta voi esiintyä myös normaalikuntoisilla lehmillä.

Rasvamaksa johtaa poikimisen jälkeen moniin aineenvaihduntasairauksiin, kuten ketoosi, poikimahalvaus, hypomagnesemia, utaretulehdus yms. Myös tiinehtyvyys heikkenee.

Maksan rasvoittumista voi yrittää estää minimoimalla kudosmobilisaatiota poikimisen lähestyessä. Toisin sanoen, lehmän syöntikykyä on ylläpidettävä ja maksan toimintaa tuettava.

Teho-Umpi Boostin ainutlaatuiseen koostumukseen sisältyy pötsisuojattuja B-vitamiinejä, joiden on osoitettu vaikuttavan maksan toimintaan ja ylläpitävän poikimista lähestyvän lehmän syöntikykyä. Tämän ansiosta siirtyminen lypsykauden alkuun sujuu paremmin.

Monissa tutkimuksissa on osoitettu sekä piilevän että todetun ketoosin huomattavasti vähentyneen. Samalla myös tiinehtyvyystulos on parantunut.

Annostus:
200 g/lehmä/päivä (50 päivää ennen poikimista)
tai
400 g/lehmä/päivä (21 päivää ennen poikimista)
Pakkaus:
25 kg säkki / 625 kg lava