• Teho-Umpi Boost säkkiupprätthåller foderintaget

  • förebygger risken för fettlever orsakad av energibrist

  • reducerar ämnesomsättningssjukdomar såsom ketos efter kalvning

 

Teho-Umpi Boost inverkar på fettomsättningen i levern. Om man kan förhindra uppkomsten av fettlever, då har kon lättare att öka sitt foderintag efter kalvningen, så att energitillförseln motsvarar det ökade behovet. Fettansamlingen i levern kan börja redan före kalvningen, eftersom foderintaget med fortskridande dräktighet går ner och är som lägst vid kalvning. Detta gör att kon för att få energi börjar bryta ner fettvävnad redan i slutet av sinperioden.

De fettsyror (NEFA) som frigörs vid nedbrytningen av kroppsfett transporteras i blodet till levern. Särskilt om kon snabbt tappar hull, kan NEFA-halten i blodet bli så hög att leverns kapacitet överskrids och det börjar samlas fett i levern. Detta är vanligt hos feta kor, men kan även förekomma hos kor i normalt hull.

Fettlever kan efter kalvningen öka förekomsten av många olika ämnesomsättningsstörningar, såsom t.ex. ketos, kalvförlamning, hypomagnesemi (lågt magnesium) och juverinflammation. Även fertiliteten försämras.

Om man kan minimera kons behov av att bryta ner fettvävnad inför kommande kalvning reduceras risken för fettansamling i levern. Med andra ord skall kons foderintag upprätthållas och leverns funktion understödas.

I Teho-Umpi Boosts unika sammansättning ingår vommskyddade B-vitaminer som har dokumenterad effekt på leverfunktionen och som befrämjar foderintaget. Detta ger en smidigare övergång till laktationsperioden. Flera undersökningar har visat att såväl subklinisk som konstaterad ketos minskat tack vare detta ämne. Samtidigt har dräktighetsresultatet förbättrats.

Dosering:
200 g/ko/dag (50 dagar före kalvning)
eller
400 g/ko/dag (21 dagar före kalvning)
Förpackning:
25 kg säck / 625 kg pall

Teho-Umpi Boost

B-vitamin

Vommskyddande B-vitaminer.

Bio-Mos®

Bio-Mos® är ett jästextrakt som används för att öka produktiviteten. Bio-Mos® påverkar produktiviteten genom att förbättra tarmhälsan.  

Hjälper sinkon till en god start på laktationsperioden!

  • Upprätthåller foderintaget
  • Förebygger risken för fettlever orsakad av energibrist
  • Reducerar ämnesomsättningssjukdomar såsom ketos efter kalvning

Läs mer här.

Egenskaper
B-vitamin
Bio-Mos
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall