Vi använder inhemskt spannmål i våra foder (korn, havre, vete), var av korn står för den största delen. Vi tar emot spannmål under hela året. Du kan antingen sköta transporten själv eller så ordnar vi avhämtning.

Kontakta Björn Ahlvik 0400 542 757 eller spannmålsmottagningen direkt 040 716 8784, om du har spannmål att erbjuda eller leverans på kommande.

Noggrannare kvalitetskrav och prisuppgifter får du från oss. Råmaterialet bör vara rent och torrt, växten får ej vara behandlad med glyfosat.

Minimikrav för korn: Hlv 60 kg, fukt 14 %

Minimikrav för havre: Hlv 52 kg, fukt 14 %

Minimikrav för vete: Hlv 74 kg, fukt 14 %

Partierna granskas före lossning. Du kan också testa spannmål på förhand vid mottagning.