Blog

Magnus Backlund rekommenderar Teho DeTox!

”På hösten 2023 fick jag många olika problem i min besättning. Fertiliteten var inte bra och korna visade dålig brunst. Korna hade nedsatt äggstocksaktivitet. Det var dylika symptom som vid energibrist. Mjölken hade ett högt celltal och korna hade även diarré. Kvigorna kom inte upp i produktion som…

Oskar på Feedex rekommenderar

Bio-Mos MR Diarréer hos kalvar är väldigt vanligt på gårdar och har en stor negativ inverkan på kalvarnas tillväxt. Kalvarna är de som är gårdens framtid och därmed är varje € investerad i kalvarnas hälsa, en god investering. Vi på Feedex har en väldigt bra lösning till diarré och det är produkten…

Kalvens första tid i livet är viktig

En liten kalv växer och utvecklas bra när både mat och husrum är bra. Sovplatsen ska vara tillräckligt torr och varm, ventilationen bör också fungera felfritt. Kalven ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Att kalven dricker vatten påverkar inte mjölkintaget negativt och det är viktigt att…

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…