Representanter

Antti Kangas

Satakunta, Birkaland

E-mail
antti.kangas@feedex.fi
Olli Isokääntä

Södra delen av Norra Österbotten
Mellersta Österbotten

E-mail
olli.isokaanta@feedex.fi
Raimo Näsi

Nötfoder Sydösterbotten
Fårfoder hela Finland

E-mail
raimo.nasi@feedex.fi
Johnny Heikkilä

Österbotten

E-mail
johnny.heikkila@feedex.fi
Marjo Pikkumäki

Försäljningsassistent, övriga Finland

E-mail
marjo.pikkumaki@feedex.fi