Vilja ja apeseos

Säilörehunäytteiden lisäksi testasimme myös 5 vilja- sekä 5 apeseosnäytettä viime kasvukaudelta. Kuten jo kotimaassa tehtyjen DON-testien perusteella oli odotettavissa hometoksiineja, oheinen testi paljasti viljanäytteistä löytyvän keskimäärin 8,8 toksiinia per näyte. Jossain reilusti enemmän, mutta aina kuitenkin vähintään kahta eri toksiinia per näyte. Emme siis ole löytäneet yhtään täysin puhdasta näytettä.

Löytyneitä toksiineja olivat Fusarium-perheeseen kuuluvat trikotekeenit DON (Deoksinivalenoli) sekä T-2. Erilaisia Enniatiini-ryhmän hometoksiineja löytyi useampi. Ergot-ryhmä nousi myös poikkeuksellisen korkeaksi. Siihen kuuluvat mm. torajyvästä syntyvät myrkylliset toksiinit. Torajyvää onkin löytynyt yllättävän monesta viljanäytteestä.

Deoksivalenoli eli DON vaikuttaa yleensä lehmän kuiva-ainesyöntiin ja sitä myötä maito- ja lihatuotoksen alenemiseen. Myös lisääntymiseen liittyvät ongelmat ovat tällöin tavallisia, kuten myös heikentynyt vastustuskyky.

Enniatiinien tiedetään olevan myrkyllisiä, mutta niiden tarkoista vaikutuksista lehmiin ei ole tehty paljon tutkimuksia, toisin kuin esimerkiksi juuri DONin vaikutuksista. Mutta se puolestaan tiedetään, että mitä useampaa eri hometoksiinia esiintyy samaan aikaan, sitä korkeampi riski on, koska toksiinit voivat vahvistaa toistensa vaikutuksia.

Torajyvän on jo historian kautta tiedetty olevan vaarallista ja sitä tuleekin välttää ruokinnassa myrkyllisyyden vuoksi. Torajyvä on sienitauti, joka muodostaa tähkään mustan pahkan ja voi näyttää esim. jyrsijän ulosteelta viljan seassa. Torajyvää voi esiintyä esim. rukiin, vehnän ja ohran kasvustoissa. Pahkan mukana sieni voi jäädä maahan jopa useammaksi vuodeksi. Torajyvä sisältää ergotamiinia, ergotoksiinia sekä ergonoviinia, joka supistaa verenkiertoa.

Vilja:

osa a

Yhteenveto Suomesta viljasta löytyneistä hometoksiineista sekä riskianalyysi (REQ). Yksi syy korkeaan riskiin on se, että löytyneitä toksiineja oli useita ja useampien samaan aikaan esiintyvien toksiinien yhteisvaikutus voi olla vakavampi kuin yksittäisten toksiinien vaikutus.

Kuvan yläosa kertoo löytyneiden toksiinien keskiarvomäärän ja alaosassa on löytyneiden toksiinien riskiarvio (REQ) ottaen huomioon toksiinien yhteisvaikutus. Värit esitetään liikennevalojen mukaisesti. Vihreä väri tarkoittaa alhaista riskiä, keltainen kohtalaista riskiä ja punainen väri korkeaa riskiä.

Apeseos:

Viidestä testatusta apeseosnäytteestä on löytynyt keskimäärin 8 eri toksiinia, ja aina vähintään 2 eri toksiinia. Tulos on samansuuntainen yksittäisten vilja- ja säilörehunäytteiden kanssa ja osoitus siitä, että toksiinitilanne on ollut paljolti samanlainen koko maassa ja kaikille rehukasveille.

Tuotantostressi vahvistaa myrkyllisyyttä. Siksi korkeatuottoiset lypsylehmät ja nopeasti kasvavat lihanaudat ovat erityisen alttiita hometoksiineille.

osa b

Yhteenveto Suomesta apeseoksista löytyneistä hometoksiineista sekä riskianalyysi (REQ). Korkea riski selittyy sillä, että sekä viljoista että säilörehuista on löytynyt suuret määrät hometoksiineja.

Kuvan yläosa kertoo löytyneiden toksiinien keskiarvomäärän ja alaosassa on löytyneiden toksiinien riskiarvio (REQ) ottaen huomioon toksiinien yhteisvaikutus. Värit esitetään liikennevalojen mukaisesti. Vihreä väri tarkoittaa alhaista riskiä, keltainen kohtalaista riskiä ja punainen väri korkeaa riskiä.

Aiemmassa blogitekstissämme kerroimme säilörehunäytteiden tuloksista. Pääset lukemaan ne täältä.

Lue lisää

Magnus suosittelee Teho DeToxia!

”Syksyllä 2023 alkoi karjassani esiintymään erilaisia ongelmia. Hedelmällisyys ei ollut hyvä ja lehmät näyttivät kiimat huonosti. Lehmillä oli alentunutta munasoluaktiviteettia. Paljon vastaavanlaisia ongelmia kuin energiavajeessa. Maidossa oli korkeat soluluvut ja lehmillä oli jopa ripulia…

Feedexin Oskar suosittelee

Bio-Mos MR Vasikoiden ripuli on hyvin tavallista tiloilla ja sillä on suuri negatiivinen vaikutus vasikoiden kasvuun. Vasikat ovat yhtä kuin tilan tulevaisuus ja siksi jokainen vasikoiden terveyteen investoitu euro on hyvä investointi. Meillä Feedexillä on erittäin hyvä tuote ripulia vastaan ja se…

Vasikan alkutaipaleella on merkitystä

Pieni vasikka kasvaa ja kehittyy hyvin, kun sekä ravinto että olosuhteet ovat hyvät. Makuupaikan tulee olla kuiva ja riittävän lämmin, myös ilmanvaihdosta on huolehdittava. Vasikalla on myös aina oltava raikasta vettä tarjolla. Vedenjuonti ei vaikuta maidonjuontiin negatiivisesti ja on erityisen…

Vastasyntynyt vasikka on tulevaisuuden lypsylehmä tai lihanauta

Pienen vasikan hoito ja ruokinta vaikuttaa suuresti siihen, millainen lypsylehmä tai lihanauta eläin on täysikasvuisena. Mitä enemmän vasikka kasvaa alkuvaiheessa, sitä enemmän maitoa tai lihaa on luvassa myöhemmin. Myös vasikan terveys, etenkin suoliston osalta, vaikuttaa paljon. Mitä paremmassa…

Testitulokset kasvukauden 2022 hometoksiineista Suomessa

Feedexin kansainvälisen yhteistyökumppanin Alltechin laboratorio Irlannissa testaa hometoksiineja raaka-ainenäytteistä (viljat, säilörehu, olki, myös apeseos). Heidän Alltech 37+ -testi tunnistaa yli 50 eri hometoksiinia. Analyysitulokset antavat tietoa sekä riskiarvion (REQ) siitä, kuinka löydetyt…