Spannmål och fullfoderblandningar

Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större mängd mögelgifter, men alltjämt minimum 2 mögelgifter per prov. Så inga rena prov hittades.

De mögelgifter som hittades var trichothecener DON (Deoxynivalenol) och T-2, som båda hör till mögelfamiljen Fusarium. Det hittades också flera Enniatin-mögelgifter. Ovanligt många gifter hittades också från Ergot-gruppen. Dit hör t.ex. giftiga toxiner som bildas från mjöldryga. Vi har också hittat flera spannmålsprov med mjöldryga.

Deoxyvalenol, det vill säga DON, påverkar vanligtvis torrsubstansintaget eller foderintaget hos kon och därmed kan det synas som minskad mjölkproduktion eller tillväxt. Fertilitets relaterade problem och svagt immunförsvar är också vanliga symptom.

Enniatiner är kända för att vara giftiga, men till skillnad från DON så har det inte forskats så mycket om deras inverkan på mjölkkor Men ju fler olika mögelgifter det samtidigt finns, desto högre är risken, eftersom gifterna kan förstärka varandras effekter.

Mjöldryga är sedan länge känt för att vara farligt och som bör undvikas i utfodringen pga. des giftighet. Mjöldryga är en svampsjukdom som bildar ett svart ”klump” i spannmål. Den kan likna t.ex. gnagarens avföring. Mjöldryga kan hittas t.ex. i råg, vete och korn och den kan stanna i marken för flera år. Mjöldryga innehåller ergotamin, ergotoxin samt ergonivin, som försämrar blodcirkulationen.

Spannmål:

osa a

Sammandrag på spannmålsprov från Finland och funna mögeltoxiner och riskanalys (REQ). En orsak till hög risk är att det hittades flera olika mögelgifter och påverkan av flera samtidiga gifter kan vara alvarligare än enskilda mögelgifter.


Bildens övre del berättar om de funna toxinernas medelvärde och nedre delen om toxinernas riskvärde (REQ) när deras gemensamma påverkan tas i beaktande. Färgerna liknar ett trafikljus. Grönt betyder låg risk, gult medelmåttig risk och rött är hög risk.

Fullfoderblandningar:

Av 5 analyserade fullfoderblandningar har vi hittat i genomsnitt 8 olika mögelgifter och alltjämt minst två olika mögelgifter i varje prov. Resultatet går i samma riktning som skilda spannmåls- och ensilageprov och visar att situationen har varit ganska lika i hela Finland och påverkat alla foderväxter.
Produktionsstress ökar giftighet. Därför är högproducerande mjölkkor och snabbt växande köttdjur mera sårbara när det gäller mögelgifter.

osa b

Sammandrag på prov från finska fullfoderblandningar och funna mögeltoxiner samt riskanalys (REQ). Hög risk förklaras i stort sett med det att man har hittat stora mängder mögelgifter både från spannmål samt ensilage.

Bildens övre del berättar om de funna toxinernas medelvärde och nedre delen om toxinernas riskvärde (REQ) när deras gemensamma påverkan tas i beaktande. Färgerna liknar ett trafikljus. Grönt betyder låg risk, gult medelmåttig risk och rött är hög risk.

I vår tidigare blogg berättade vi om analysresultat av ensilage prov. Du kan läsa om dem här.

Läs mera

Kalvens första tid i livet är viktig

En liten kalv växer och utvecklas bra när både mat och husrum är bra. Sovplatsen ska vara tillräckligt torr och varm, ventilationen bör också fungera felfritt. Kalven ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Att kalven dricker vatten påverkar inte mjölkintaget negativt och det är viktigt att…

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…