Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När tarmluddet är i god kondition upptas näringsämnen bättre och effektivare, dessutom blir kalvens motståndskraft bättre.

Meta-analyser visar att högre tillväxt hos mjölkkalvar ger högre mjölkproduktion. För varje 100 gram ökad daglig tillväxt före avvänjning får man 155 kg mer mjölk i första laktationen.
(Soberon and Van Amburgh 2013, Gelsinger, Heinrichs et al. 2016

En nyfödd kalv har en outvecklad matsmältningskanal och då måste man lägga fokus på två saker. För det första skall foder vara lättsmält och för det andra ska utveckling av vommen börja så fort som möjligt. Ett torrt foder utvecklar vommen bättre än ensilage och hjälper kalven att utvecklas till idisslare. Rekommendationen är att ge ett kraftfoder från de första levnadsdagarna. Den lilla kalven äter inte så mycket men ett fritt utbud av foder ger kalven någonting att göra samt stimulerar vommens utveckling.

Feedex erbjuder fyra alternativa utfodringsmodeller för småkalvar:

kalvutfodring
Höstens nyhet från Feedex i Kållby är ett prestarter-foder för kalvar: Taurus Pro Start. I det kombinerar vi traditionell foderpellets med ångkokt valsad majs. Speciellt majsens textur i denna form utvecklar vommen effektivt och från foderpellets får man alla andra viktiga näringsämnen för kalven. Foder innehåller t.ex. lättsmält ångkokt korn, organiska spårämnen i kelatform och toxinbindaren Mycosorb A+. När kalvens motståndskraft ännu är under utveckling är kalven känslig mot mögeltoxiner. Då ger toxinbindaren hjälp genom att minska mögeltoxinernas negativa inverkan på hälsa och tillväxt. Skyddade B-vitaminer i Taurus Pro Start främjar bevisligen kalvens tillväxt som i sin tur gynnar framtida mjölk- och köttproduktion.

starter rehu

Bäst effekt för utveckling av vommen fås när man använder Taurus Pro Start åtminstone under de fyra första veckorna. Fodret ges fritt under dricksperioden så att ett byte till nästa starterfoder görs en vecka före eller efter avvänjning (byte av avdelning), på så sätt undviker man onödig stress.

Ta kontakt med din representant så berättar vi mera!

 

Taurus Pro Start

B-vitamin

Vommskyddande B-vitaminer.

Bio-Mos®

Bio-Mos® är ett jästextrakt som används för att öka produktiviteten. Bio-Mos® påverkar produktiviteten genom att förbättra tarmhälsan.  

Kelaterade spårämnen

Kelat- eller spårämenen i dess orgaaniska form upptas lättare än traditionella oorganiska spårämmen. Tll exempel zinkkelat minskar mjölkens celltal och förbättrar klövhälsan. 

Organiskt selen

Organisk selen upptas märkbart bättre än oorgansik selen och hjälper till att undvika symptom av brist på selen. Tillräckling tillgång till selen förbättrar immuninteten, styrkan på dräktigheten, minskar celltalen och risken för juverinflammation samt förbättrar kalvens livskraft.

Nyhet, Taurus Pro Start är en prestarter från de första levnadsdagarna under hela dricksperioden. Den innehåller ångkokt valsat majs, vilket främjar vomm utveckling. Fodret innehåller också lätt smält ångkokt korn. Majsgluten och potatisprotein ger fodret rikligt med protein av bra kvalitet. Taurus Pro Start innehåller många unika foderteknologier som befrämjar kalvens välbefinnande och tillväxt, t.ex. organiska Bioplex spårämnen samt organisk selen Sel-Plex. Bio-Mos stärker kalvens immunförsvar, normaliserar tarmens mikroflora och bekämparskadliga patogener. Toxinbindaren Mycosorb A+ minskar på problem, som mögeltoxiner orsakar. Skyddade B-vitaminer befrämjar kalvens tillväxt. Bättre tillväxt bidrar till en bättre mjöl- och köttproduktion.

Användning:
Taurus Pro Start skall finnas fritt åt kalvar tillsammans med färsk vatten. Byte till Taurus Start eller Taurus 1 bör göras ca en vecka före eller efter dricksperioden avslutas, så att man undviker extra stress under avvänjningen.

NYHET!

Egenskaper
B-vitamin
Bio-Mos
Kelatspårämnen
Organiskt selen
Struktur
Pellet + ångkokt majs
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall
Innehåll
MJ/kg ts
13,0
Råprotein %
19,5
A-vitamin 1000 IE/kg
11
D3-vitamin 1000 IE/kg
3,2
E-vitamin mg/kg
63

Läs mera

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…

JSS Enholms Lantbruk – en ständig utmanare

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning. JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny…