Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar Optigen®?

Mikroberna i vommen är viktiga för fodersmältningen. De bryter ner svårsmält fiber, producerar flyktiga fettsyror (VFA) och förser kon med energi och protein. Mikroberna behöver kväve i form av ammoniak för växa och fungera. En jämn tillförsel av ammoniak med hjälp av Optigen® ger en stabil mikrobjäsning i vommen.

Varför behövs Optigen®?

Kor har begränsad ätförmåga. Optigen kan ersätta en del av rybskrossen och ge mera utrymme för gårdsproducerat grovfoder och spannmål i den mängd torrsubstans kon förmår äta. Ersättningsförhållandet är 100 g Optigen = ca 1,15 kg rybskross eller 1 kg rybskross = ca. 87 g Optigen.

Med Optigen kan foderstaten formuleras så att man får ökad vommikrobtillväxt, bättre fibernedbrytning och effektivare kväveupptagning i vommen. Vommikrobernas proteinsyntes är den process där de omvandlar enkelt kväve till mikrobprotein. Detta mikrobprotein är idisslarnas viktigaste proteinkälla för produktion av mjölk. Den jämna kvävefrigivningen från Optigen befrämjar syntesen av mikrobprotein.

Användningen av Optigen® ger:

  • Mera mikrobiellt protein
  • Ökad fibernedbrytning
  • Mera energi för produktion av mjölk eller tillväxt
  • Mer mjölk / kött från samma foder
  • Minskad utsöndring av metan och kväve

Optigen® bidrar till hållbar och kostnadseffektiv mjölkproduktion

Optigen är ett verktyg för optimering av utfodringen i din besättning. Optigen hjälper dig till en  vomvänlig och kostnadseffektiv  foderstat som ökar foder-effektiviteten och minskar kväveutsläpp. Resultaten kan tydligt ses.

Carbon Trust

Utvärdering av Optigen® genom  gödseltvätt

Genom att 'tvätta' och sålla gödseln kan man se hur mycket osmält foder av olika grovlek som passerar ut ur kon.

 

Optigen jämförelse

Optigen® ger:

  • Ökad fodereffektivitet
  • Ökad mjölkavkastning
  • Ökad fett- och proteinavkastning
  • Mindre koldioxidutsläpp

Optigen® är ett kostnadseffektivt alternativ när råvarupriserna stiger. Låter det intressant? Ta kontakt så berättar vi mera.

Läs mera

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…

JSS Enholms Lantbruk – en ständig utmanare

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning. JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny…