JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny ladugård för 150 kor med tre mjölkrobotar. På gården finns mjölkkor av både rasen ayrshire och holstein.

Strävan att hela tiden utvecklas är en gemensam nämnare för både JSS Enholms Lantbruk och Feedex.

”Samarbete med JSS Enholms Lantbruk är mycket intressant” säger foderrepresentant Johnny Heikkilä på Feedex. ”Vi funderar ständigt på nya lösningar och hur vi kan göra produktionen och foderutnyttjandet ännu effektivare” berättar Johnny.

Feedex har internationella samarbetspartner som erbjuder information om senaste forskningsrönen samt erfarenheter från andra marknader. Den kunskapen har blivit verkställd i praktiken vid JSS Enholms Lantbruk och resultatet pratar för sig själv.

JSS Enholms Lantbruk är i dag en av de bästa mjölkgårdarna i Finland. År 2019 var resultatet för gårdens 148,6 kor: 13 293 kg mjölk, 476 kg mjölkprotein och 541 kg mjölkfett.

”När produktionen är så pass hög som den är, så spelar vi med små justeringar” säger Alf Enholm. ”Nästa mål är att nå 14 000 kg mjölk per ko” fortsätter Alf med glimten i ögat.

I dag använder gården en specifik Presiis-gårdsblandning, mineralfoder, kalv- och kvigfoder från Feedex.

JSS Enholm
På bild fr. vänster: Pernilla Nyman, Alf Enholm, Rasmus Enholm, Viktor Enholm, Josefin Enholm
Sittande: Gun Enholm & Johnny Heikkilä

 

Läs mera

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…

Kundberättelse Perttu / Renfoder

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring. ”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet, därför har endast…