JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny ladugård för 150 kor med tre mjölkrobotar. På gården finns mjölkkor av både rasen ayrshire och holstein.

Strävan att hela tiden utvecklas är en gemensam nämnare för både JSS Enholms Lantbruk och Feedex.

”Samarbete med JSS Enholms Lantbruk är mycket intressant” säger foderrepresentant Johnny Heikkilä på Feedex. ”Vi funderar ständigt på nya lösningar och hur vi kan göra produktionen och foderutnyttjandet ännu effektivare” berättar Johnny.

Feedex har internationella samarbetspartner som erbjuder information om senaste forskningsrönen samt erfarenheter från andra marknader. Den kunskapen har blivit verkställd i praktiken vid JSS Enholms Lantbruk och resultatet pratar för sig själv.

JSS Enholms Lantbruk är i dag en av de bästa mjölkgårdarna i Finland. År 2019 var resultatet för gårdens 148,6 kor: 13 293 kg mjölk, 476 kg mjölkprotein och 541 kg mjölkfett.

”När produktionen är så pass hög som den är, så spelar vi med små justeringar” säger Alf Enholm. ”Nästa mål är att nå 14 000 kg mjölk per ko” fortsätter Alf med glimten i ögat.

I dag använder gården en specifik Presiis-gårdsblandning, mineralfoder, kalv- och kvigfoder från Feedex.

JSS Enholm
På bild fr. vänster: Pernilla Nyman, Alf Enholm, Rasmus Enholm, Viktor Enholm, Josefin Enholm
Sittande: Gun Enholm & Johnny Heikkilä

 

Läs mera

Magnus Backlund rekommenderar Teho DeTox!

”På hösten 2023 fick jag många olika problem i min besättning. Fertiliteten var inte bra och korna visade dålig brunst. Korna hade nedsatt äggstocksaktivitet. Det var dylika symptom som vid energibrist. Mjölken hade ett högt celltal och korna hade även diarré. Kvigorna kom inte upp i produktion som…

Oskar på Feedex rekommenderar

Bio-Mos MR Diarréer hos kalvar är väldigt vanligt på gårdar och har en stor negativ inverkan på kalvarnas tillväxt. Kalvarna är de som är gårdens framtid och därmed är varje € investerad i kalvarnas hälsa, en god investering. Vi på Feedex har en väldigt bra lösning till diarré och det är produkten…

Kalvens första tid i livet är viktig

En liten kalv växer och utvecklas bra när både mat och husrum är bra. Sovplatsen ska vara tillräckligt torr och varm, ventilationen bör också fungera felfritt. Kalven ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Att kalven dricker vatten påverkar inte mjölkintaget negativt och det är viktigt att…

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…