En liten kalv växer och utvecklas bra när både mat och husrum är bra. Sovplatsen ska vara tillräckligt torr och varm, ventilationen bör också fungera felfritt. Kalven ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Att kalven dricker vatten påverkar inte mjölkintaget negativt och det är viktigt att kalven får i sig tillräckligt med vatten när den äter kraftfoder. Ju mer kraftfoder kalven äter, desto mer vatten bör den också dricka.

Bakteriespridning i kalvens bädd, i utfodrings- och skötselutrustning och i utfodring bör undvikas. Kalven föds utan antikroppar och det är väldigt viktigt att den får den första givan av råmjölk. Man bör också vara uppmärksam på råmjölkens kvalitet och hygien och undersöka råmjölken med hjälp av t.ex. en brix-mätare. Kalvens första timmar i livet och hur dess motståndskraft utvecklas kan inte korrigeras senare.

En bra minnesregel vid alla kalvningar är följande:
"Råmjölk, hygien, bädd, ventilation, foder"

Ett ofta förekommande problem hos unga kalvar är tyvärr diarré. Efter födseln får kalven antikroppar från råmjölken, men det tar en tid före kalven har utvecklat sin egen motståndskraft. Därför är de första två veckorna i kalvens liv väldigt riskfyllda och omgivningens påverkan stor.

käyrä

Det är alltid värt att satsa på att förebygga sjukdomar. Feedex erbjuder jästprodukten Bio-Mos som lösning till det. Bio-Mos finns i alla våra kalvstartfoder och det finns även varianten Bio-Mos MR, som kan blandas direkt med dricksfodret.

Vad är Bio-Mos?

Bio-Mos är ett foderämne som utvinns från jäst. Dess effekt är vetenskapligt bevisad och den har använts för många djurslag runtom i världen i över 20 år.

Skadliga bakterier kan fästa sig i tarmluddet och skada dess yta, så att näringsupptaget försämras. Bio-Mos kan förhindra de skadliga bakterierna att fästa sig i tarmluddet. Genom att de skadliga bakterier förhindras från att fästa sig vid tarmen, får de nyttiga bakterierna som skyddar tarmkanalen bättre möjligheter att verka.

Bio-Mos bidrar till att kontrollera risken för diarré och den befrämjar kalvens motståndskraft. Samtidigt ger användning av Bio-Mos också bättre tillväxt tack vare förbättrad hälsa och ett effektivt upptag av näringsämnen.

nukka

Bio-Mos bidrar till att kontrollera risken för diarré och den befrämjar kalvens motståndskraft. Samtidigt ger användning av Bio-Mos också bättre tillväxt tack vare förbättrad hälsa och ett effektivt upptag av näringsämnen.


En meta-analys påvisde att kalvar som har fått Bio-Mos under dricksperioden:t
  •  växer 65 gram mera per dag
  • tillväxten var 14 % bättre
  • avvänjningsvikten vid 8 veckors ålder var 3,6 kg högre
Berge, 2016: J. Anim. Nutrition

Vill du veta mera om kalvutfodring och våra foderlösningar?
Ta kontakt med oss så berättar vi mera.

 

Bio Mos MR

Bio-Mos MR

Bio-Mos®

Bio-Mos® är ett jästextrakt som används för att öka produktiviteten. Bio-Mos® påverkar produktiviteten genom att förbättra tarmhälsan.  

Bio-Mos MR är ett foderämne som utvinns ur jäst och som blandas i dricksfoder. Ungdjur behöver stöd för immunförsvaret och tillväxten. Speciellt under värmestressperioden kan bakteriernas tillväxt utmana djurens hälsa. Bio-Mos har vetenskapligt bevisats stärka ungdjurens immunförsvar och normalisera tarmens mikroflora och bekämpa skadliga patogener.

Struktur:           Jauhe/Pulver
Förpackning:    8 kg
Dosering          4-5 g / kalv / dag   2-3 g / lamm / dag
Djurgrupp:        kalvar, killingar, lamm

NYHET

Egenskaper
Bio-Mos
Struktur
Mjölform
Förpackning
8 kg
Innehåll

Läs mera

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…