Feedex avslutar produktionen av svinfoder i slutet av år 2022

Vår marknadsandel har minskat år för år och möjligheten att bedriva en lönsam verksamhet har märkbart försvagats. Framtidsprognoserna för svinindustrin är också utmanande. Feedex kommer att fokusera mera på nötfoder och vår expertis inom det området.

Produktionen av svinfoder kommer att fortsätta så länge det finns råvaror i lager. Prognosen är att produktionen upphör i slutet av år 2022.

Beslutet påverkar inte anställningsförhållandena vid foderfabriken i Kållby, de kommer att fortsätta som tidigare.

Filtrera produkter
Djur
Produkttyp

Allfoder

Teho Atlet Porsasrehu

Teho Atlet Porsasrehu är ett förmånligt allfoder som gör att avvänjda smågrisar växer till sig bra. Användningen av allfodret TehoAtlet kan inledas efter avvänjningen vid cirka sex veckors ålder och det kan därefter användas som enda allfoder för smågrisarna ända till förmedlingen. Teho Atlet Porsasrehu har en mycket mångsidig sammansättning. Det innehåller rikligt med vitaminer och spårämnen samt enzymer som gör fodret mera lättsmält. Aminosyrasammansättningen motsvarar det behov som en snabbt växande smågris har. Innehåller även jästpreparat som gör att matsmältningskanalen hålls frisk.

Struktur
3 mm mikropellet
Förpackning
1000 kg storsäck
30 kg säck / 900 kg pall
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
9,9
SRP växande gris g/kg
136
1,03
Lysin g/kg
11,5
Metionin + Kystin g/kg
8,1
Treonin g/kg
8,1
Kalcium (Ca) g/kg
8,2
Fosfor (P) g/kg
4,2
Smältbart fosfor g/kg
3,4
Magnesium (Mg) g/kg
2,1
Natrium (Na) g/kg
2,1
Selenium
0,5
A-vitamin 1000 IE/kg
9800
D3-vitamin IE/kg
1900
E-vitamin mg/kg
133

Teho Sika 1

Helfodret Teho Sika 1 används i det inledande tillväxtskedet för gödsvin som väger 20-55 kilo. Innehåller rikligt med energirikt vete. Proteinkomponenten är sojakross. Innehåller rikligt med viktiga aminosyror som gödsvinet behöver i den inledande tillväxtfasen. Aminosyrorna har balanserats på ett optimalt sätt för en effektiv tillväxt. Innehåller även jästpreparatet Bio-Mos som gör att matsmältningskanalen hålls frisk. Inga separata mineral- och vitamintillsatser behövs i utfodringen.

Struktur
3 mm mikropellet
Förpackning
1000 kg storsäck
30 kg säck / 900 kg pall
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
9,75
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
9,97
SRP växande gris g/kg
135
SRP vuxen gris g/kg
144
1,02
Lysin g/kg
10,2
Metionin + Kystin g/kg
6,0
Treonin g/kg
6,8
Kalcium (Ca) g/kg
8,9
Fosfor (P) g/kg
5,8
Smältbart fosfor g/kg
2,9
Magnesium (Mg) g/kg
2,2
Natrium (Na) g/kg
2,0
0,3
5600
D3-vitamin IE/kg
700
E-vitamin mg/kg
89

Teho Sika 2

Helfodret Teho Sika 2 används i det avslutande tillväxtskedet för gödsvin som väger från cirka 50 kilo och mer. Det bästa resultatet uppnås om man i det inledande tillväxtskedet för gödsvin använder fodret Teho Sika 1. Huvudsaklig spannmålskomponent i helfodret Teho Sika 2 är energirikt vete. Balanserade aminosyror för ett stort gödsvins behov och en tillräcklig fiberhalt säkerställer att matsmältningskanalen fungerar väl. Innehåller alla näringsämnen som ett stort gödsvin behöver. Inga separata mineral- och vitamintillsatser behövs i utfodringen.

Struktur
4,8 mm pellet
Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
9,60
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
9,80
SRP växande gris g/kg
127
SRP vuxen gris g/kg
137
Lysin g/kg
8,9
Metionin + Kystin g/kg
5,5
Treonin g/kg
6,1
Kalcium (Ca) g/kg
7,9
Fosfor (P) g/kg
6,3
Smältbart fosfor g/kg
3,0
Magnesium (Mg) g/kg
2,6
Natrium (Na) g/kg
2,4
0,2
5600
D3-vitamin IE/kg
700
E-vitamin mg/kg
60

Teho Emakko Täysrehu

Teho Emakko Täysrehu är ett allfoder som ger suggan väldigt rikligt med energi. Även aminosyrorna har balanserats med tanke på den digivande suggans behov. Den huvudsakliga spannmålskomponenten är energirikt vete, som har ytterligare kompletterats med korn och havre som innehåller hälsosamma fibrer. Teho Emakko Täysrehu innehåller även en tillsatt blandning av vegetabiliskt fett. Det vetekli och fibrerna från melassnitsel som ingår i Teho Emakko Täysrehu hjälper till att hålla suggans mage i gott skick.

Teho Emakko Täysrehu innehåller alla mineral- och spårämnen samt vitaminer som den digivande suggan behöver.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
10,02
Nettoenergi växande gris MJ/kg
9,77
SRP vuxen gris g/kg
149
SRP växande gris g/kg
140
1,06
Lysin g/kg
9,4
Metionin + Kystin g/kg
5,3
Treonin g/kg
6,2
Kalcium (Ca) g/kg
10,3
Fosfor (P) g/kg
7,0
Smältbart fosfor g/kg
3,7
Magnesium (Mg) g/kg
2,2
Natrium (Na) g/kg
2,2
0,5
11900
D3-vitamin IE/kg
1700
E-vitamin mg/kg
137

Teho Tiine Täysrehu

Teho Tiine Täysrehu är ett allfoder för sinsuggan. Det har en måttlig energinivå. Energin kommer från korn och havre. Fodret innehåller inget tillsatt fett. Teho Tiine Täysrehu innehåller rikligt med fibrer som ger en bra mättnadskänsla. Fiberkällorna utgörs förutom av normala fiberkomponenter (kli, snitsel) även av fiberpreparat innehållande ren cellulosa.

Teho Tiine Täysrehu innehåller alla mineral- och spårämnen samt vitaminer som sinsuggan behöver.

Struktur
4,8 mm pellet
Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
8,54
Nettoenergi växande gris MJ/kg
8,26
SRP vuxen gris g/kg
116
SRP växande gris g/kg
108
Lysin g/kg
5,3
Metionin + Kystin g/kg
3,1
Treonin g/kg
3,7
Kalcium (Ca) g/kg
7,0
Fosfor (P) g/kg
6,1
Smältbart fosfor g/kg
2,5
Magnesium (Mg) g/kg
2,1
Natrium (Na) g/kg
2,2
0,4
11300
D3-vitamin IE/kg
1300
E-vitamin mg/kg
128

Halvkoncentrat

Teho Atlet Täydennysrehu 1

Mängden Teho Atlet Täydennysrehu som används vid sidan av eget spannmål är cirka 30-35 %, varvid man får en foderblandning som motsvarar smågrisfodret Teho Atlet. Användningen av spannmål och Teho Atlet Täydennysrehu i utfodringen kan inledas efter avvänjningen vid cirka sex veckors ålder och den utfodringsmodellen kan fortgå ända till förmedlingen. Teho Atlet Porsasrehu har en mycket mångsidig sammansättning. Det innehåller mångsidiga vitaminer och spårämnen samt enzymer som gör fodret mera lättsmält. Aminosyrasammansättningen motsvarar det behov som en snabbt växande smågris har. Kompletteringsfodret Teho Atlet kan även användas i en utfodring som bygger på flytande kornproteinfoder.

Struktur
Kort pellet
Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
9,6
SRP växande gris g/kg
278
1,06
Lysin g/kg
29,3
Metionin + Kystin g/kg
12,8
Treonin g/kg
16,2
Kalcium (Ca) g/kg
26,1
Fosfor (P) g/kg
12,8
Smältbart fosfor g/kg
8,1
Magnesium (Mg) g/kg
1,6
Natrium (Na) g/kg
5,3
1,4
15600
D3-vitamin IE/kg
3100
E-vitamin mg/kg
346

Teho MP Tiineysrehu

Teho MP Tiineysrehu är ett halvkoncentrat enkom för sinsuggor. Rekommendationen är att det utgör 17-35 % av blandningens totalenergi. Utfodringen kan även innehålla flytande kornproteinfoder. Energihalten i Teho MP Tiineysrehu är begränsad, men det innehåller rikligt med fibrer. Sammansättningen kompletterar väl gårdens övriga foder. Den huvudsakliga proteinkomponenten är sojakross, spannmålskomponenterna är korn och havre. Fodret innehåller rikligt med melassnitsel som är en god fiberkälla. Rent cellulosafiber ger också ett tillskott av fibrer.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
7,01
Nettoenergi växande gris MJ/kg
6,57
SRP vuxen gris g/kg
210
SRP växande gris g/kg
199
Lysin g/kg
13,5
Metionin + Kystin g/kg
6,5
Treonin g/kg
9,4
Kalcium (Ca) g/kg
34,0
Fosfor (P) g/kg
13,2
Smältbart fosfor g/kg
9,0
Magnesium (Mg) g/kg
7,0
Natrium (Na) g/kg
7,9
1,7
38000
D3-vitamin IE/kg
6400
E-vitamin mg/kg
380

Teho MP Imetysrehu

Teho MP Imetysrehu är ett halvkoncentrat för digivande suggor. Rekommendationen är att det utgör 20-35 % av blandningens totalenergi. Utfodringen kan även innehålla flytande kornproteinfoder. Teho MP Imetysrehu har en hög energihalt, som kompletterar energiinnehållet i gårdens övriga foder. Den huvudsakliga proteinkomponenten är sojakross, spannmålskomponenterna är havre med hälsosamma fibrer och energirikt vete. Innehåller även rikligt med energi från vegetabilisk olja samt en blandning av vegetabiliskt fett. Förutom havren är det melassnitsel och ren cellulosafiber som är fiberkällorna.

Struktur
3 mm mikropellet
Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
10,06
Nettoenergi växande gris MJ/kg
9,71
SRP vuxen gris g/kg
238
SRP växande gris g/kg
230
1,12
Lysin g/kg
18,9
Metionin + Kystin g/kg
9,2
Treonin g/kg
12,1
Kalcium (Ca) g/kg
25,0
Fosfor (P) g/kg
13,0
Smältbart fosfor g/kg
8,7
Magnesium (Mg) g/kg
5,0
Natrium (Na) g/kg
5,0
1,3
32300
D3-vitamin IE/kg
6500
E-vitamin mg/kg
340

Koncentrat

Teho MP Lihasikatiiviste

Innehållet i Teho MP Lihasikatiiviste har tagits fram för att gödsvinet ska kunna växa effektivt och optimalt. Det kompletterar på bästa möjliga sätt det spannmål som finns på gården. Huvudproteinkomponenten i Teho MP Lihasikatiiviste är sojakross som kompletterats med rypskross. Rikligt med tillsatta aminosyror. Innehållet av aminosyror, mineralämnen och vitaminer är i enlighet med rekommendationerna för gödsvin. Användningsmängden bör vara cirka 16-23 % av fodrets vikt.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
7,80
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
8,21
SRP växande gris g/kg
334
SRP vuxen gris g/kg
341
Lysin g/kg
31,7
Metionin + Kystin g/kg
13,9
Treonin g/kg
18,7
Kalcium (Ca) g/kg
35,0
Fosfor (P) g/kg
15,4
Smältbart fosfor g/kg
10,0
Magnesium (Mg) g/kg
4,9
Natrium (Na) g/kg
8,5
1,6
31000
D3-vitamin IE/kg
5300
E-vitamin mg/kg
310

Teho MP Sikatiiviste Extra

Teho MP Lihasikatiiviste Extra rekommendras när det egna spannmålets råproteinhalt är lägre än normalt. Med Teho MP Lihasikatiiviste Extra uppnår man en god proteinnivå i blandningen samt optimala mängder aminosyror, mineraler och vitaminer.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
8,00
SRP växande gris g/kg
340
0,84
Lysin g/kg
32,3
Metionin + Kystin g/kg
14,0
Treonin g/kg
19,0
Kalcium (Ca) g/kg
35,0
Fosfor (P) g/kg
15,8
Smältbart fosfor g/kg
10,5
Magnesium (Mg) g/kg
4,2
Natrium (Na) g/kg
8,5
1,5
31000
D3-vitamin IE/kg
5700
E-vitamin mg/kg
403

Teho Sikatiiviste Standard

Sikatiiviste Standard är ett förmånligt foder som kompletterar gödsvinens behov av protein. Det kan även användas som proteinkomplement för suggor, men då behöver man dessutom mineralfodret SIKA MIX. Huvudproteinkomponenten i Teho Sikatiiviste är sojakross som även kompletterats med rypskross. Innehåller även rikligt med energirikt vete. Användningsmängden av Sikatiiviste Standard beräknas utgående från det övriga fodret på gården. Användningsmängden är i allmänhet 14-25 % av fodrets vikt.

Struktur
5 mm pellet
Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
8,14
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
8,45
SRP växande gris g/kg
250
SRP vuxen gris g/kg
258
Lysin g/kg
24,2
Metionin + Kystin g/kg
10,8
Treonin g/kg
15,0
Kalcium (Ca) g/kg
28,0
Fosfor (P) g/kg
11,3
Smältbart fosfor g/kg
7,1
Magnesium (Mg) g/kg
4,5
Natrium (Na) g/kg
8,0
1,0
25000
D3-vitamin IE/kg
3900
E-vitamin mg/kg
253

Teho MP Lihasika Special

Teho MP Lihasika Special är ett kompletterings foder för slaktsvin. Används då spannmålets råprotein innehåll är högre än normalt. När man utfodrar med Teho MP Lihasika Special uppnår man idealiska aminosyra förhållanden samt bästa möjliga köttprocent och tillväxt. Används 17 – 23% av energin. Lämplig även för utfodring av suggor vid komplettering med Sika-Mix mineral.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
7,82
SRP växande gris g/kg
318
0,82
Lysin g/kg
31,7
Metionin + Kystin g/kg
12,7
Treonin g/kg
18,5
Kalcium (Ca) g/kg
35,0
Fosfor (P) g/kg
15,5
Smältbart fosfor g/kg
10,0
Magnesium (Mg) g/kg
4,9
Natrium (Na) g/kg
8,5
1,6
31000
D3-vitamin IE/kg
5300
E-vitamin mg/kg
310

Teho Alkukasvatustiiviste

Teho Alkukasvatustiiviste används som startkoncentrat när slaktsvin uppföds effektivt och utfodringen sker i flera faser. I de mellersta faserna i utfodringen kompletteras Teho Alkukasvatustiiviste med Teho Loppukasvatustiiviste. Därmed uppnås optimala förhållanden av aminosyror, mineraler och vitaminer för slaktsvinets behov.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
8,00
SRP växande gris g/kg
355
0,84
Lysin g/kg
34,0
Metionin + Kystin g/kg
14,4
Treonin g/kg
19,8
Kalcium (Ca) g/kg
31,0
Fosfor (P) g/kg
14,2
Smältbart fosfor g/kg
9,0
Magnesium (Mg) g/kg
5,1
Natrium (Na) g/kg
9,0
1,6
35000
D3-vitamin IE/kg
6000
E-vitamin mg/kg
343

Teho Loppukasvatustiiviste

Teho Loppukasvatustiiviste används för effektiv tillväxt i mellan- och slutuppfödningen när utfodringen sker i flera faser. Ger precision och kostnadseffektivitet i utfodringen av 55 - 130 kg slaktsvin. Bästa resultat fås när man kompletterar utfodringen i mellersta faserna med Teho Alkukasvatustiiviste. Med Teho Loppukasvatustiivste uppnås optimala förhållanden av aminosyror, mineraler och vitaminer för slaktsvinets behov.

Förpackning
1000 kg storsäck
lös
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
7,91
SRP växande gris g/kg
302
0,83
Lysin g/kg
28,8
Metionin + Kystin g/kg
10,7
Treonin g/kg
17,0
Kalcium (Ca) g/kg
36,0
Fosfor (P) g/kg
14,1
Smältbart fosfor g/kg
9,2
Magnesium (Mg) g/kg
5,7
Natrium (Na) g/kg
10,5
1,7
28000
D3-vitamin IE/kg
5600
E-vitamin mg/kg
332

Teho MP Emakkotiiviste

Teho MP Emakkotiiviste (tidigare Teho MP Yhdistelmätiiviste) har fått nytt namn på grund av de ändrade gränserna för A-vitaminer och koncentratet kan endast användas vid utfodringen av suggor. Innehåller rikligt med effektivt sojakross och en aning rypskross. Vete och vegetabilisk olja är komponenterna som ger energi. Innehållet av aminosyror, mineralämnen och vitaminer har planerats i enlighet med rekommendationerna för suggor.

Förpackning
1000 kg storsäck
30 kg säck / 900 kg pall
lös
Innehåll
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
8,24
Nettoenergi växande gris MJ/kg
7,89
SRP vuxen gris g/kg
295
SRP växande gris g/kg
287
Lysin g/kg
26,0
Metionin + Kystin g/kg
11,9
Treonin g/kg
14,9
Kalcium (Ca) g/kg
38,0
Fosfor (P) g/kg
17,3
Smältbart fosfor g/kg
12,3
Magnesium (Mg) g/kg
5,0
Natrium (Na) g/kg
10,0
2,3
41800
D3-vitamin IE/kg
8400
E-vitamin mg/kg
580

OVR-komplettering

Teho OVR Täydennysrehu

Kompletteringsfoder för utfodring av gödsvin och suggor med flytande kornproteinfoder. Teho OVR Täydennysrehu lämpar sig som komplement när gödsvin utfodras med flytande kornproteinfoder, och kompletterat med TEHO ADE-vitaminfoder passar det även för suggor. Proteinkomponenterna i Teho OVR Täydennysrehu är soja- och rypskross där man tillsatt mångsidiga aminosyror, mineralkomponenter och vitaminer. Teho OVR Täydennysrehu används för att ge cirka 5-8 % av det totala energibehovet (3,5-6,0 % av vikten), när mängden flytande kornproteinfoder i utfodringen utgör 15-20 % av blandningens totala energimängd.

Struktur
5 mm pellet
Innehåll
Nettoenergi växande gris MJ/kg
6,80
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
7,13
SRP växande gris g/kg
222
SRP vuxen gris g/kg
227
Lysin g/kg
61,9
Metionin + Kystin g/kg
11,9
Treonin g/kg
22,9
Kalcium (Ca) g/kg
115,0
Fosfor (P) g/kg
17,4
Smältbart fosfor g/kg
13,5
Magnesium (Mg) g/kg
2,5
Natrium (Na) g/kg
18,0
3,4
83000
D3-vitamin IE/kg
15300
E-vitamin mg/kg
920

Vitaminer

Teho ADE

Mångsidig vitaminsammansättning. Innehåller A-, D3 och E-vitamin. Rikligt med selen varav en del i välabsorberande organisk form. Produkten har fått tillskott av mineralkelater (zink, koppar, mangan), vilka försäkrar djurens tillgång av mineraler. Nyhet är också biotin som påverkar positivt på klövarna. För suggor påverkar biotin positivt på kullstorlekar.

Struktur
3 mm mikropellet
Förpackning
25 kg säck / 1000 kg pall
25 kg säck / 600 kg pall
Innehåll
D3-vitamin IE/kg
2500000
E-vitamin mg/kg
250000
Biotin mg/kg
6200
Selenium
100
40
10
Koppar (kelat) mg/kg
1400
Mangan (kelat) mg/kg
78
184

Mineralfoder

Sika Mix

Ett mineral- och vitaminbaserat kompletteringsfoder för grisar. Används när koncentrat mängden är liten för att komplettera mineral- och vitamininnehållet. Passar de flesta utfodringsalternativ. Innehåller mångsidiga B-gruppens vitaminer och särskilt biotin som befrämjar klövhälsan. I Sika Mix ingår även alla spårämnen som en gris behöver och största delen av selenet (10 mg) är i välabsorberande organisk form..

Struktur
Pelletkross
Förpackning
25 kg säck / 1000 kg pall
Innehåll
Nettoenergi vuxen gris MJ/kg
5,19
Nettoenergi växande gris MJ/kg
4,92
SRP vuxen gris g/kg
64,3
SRP växande gris g/kg
57,2
Kalcium (Ca) g/kg
90,0
Fosfor (P) g/kg
48,0
Smältbart fosfor g/kg
37,0
Magnesium (Mg) g/kg
10,0
Natrium (Na) g/kg
10,0
17,0
250000
D3-vitamin IE/kg
32000
E-vitamin mg/kg
1600
Biotin mg/kg
30
B1-vitamin mg/kg
20
B2-vitamin mg/kg
50
B6-vitamin mg/kg
21
B12-vitamin mg/kg
0,3