Optimal vomfunktion gör det möjligt att maximera torrsubstansintaget och fodereffektiviteten. Ju längre vommen förblir i den för fodersmätning mest effektiva zonen, desto större är vommens potential att frigöra näringsämnen från fodret. Optimerad fodereffektivitet är av största vikt eftersom foderkostnaderna utgör en stor del av produktionskostnaderna.

Yea-Sacc® är en levande jästkultur från Alltech, speciellt framtagen för dess inverkan på djurens produktionsförmåga.

Mera mjölk och kött – mindre svinn!

Yea-Sacc® är unik i sin förmåga att stimulera såväl fibernedbrytande bakterier samt bakterier som utnyttjar mjölksyra. Den höjer pH-värdet i vommen, vilket leder till effektivare nedbrytning av både grovfoder och kraftfoder och minskat svinn.

Genom förbättrat foderutnyttjande finns mer energi tillgängligt för både tillväxt och mjölkproduktion samt miljöförlusterna minskar.

Inverkan på pH-värdet i vommen

phse

  • Högre genomsnittligt pH-värde i vommen
  • Mindre variation i pH-värdet i vommen
  • Maximal tid med optimalt pH för effektiv fodersmältning

Yea-Sacc® är en levande jäst som har validerats av Carbon Trust för att minska nötkreaturs utsläpp av metan och kväve. Yea-Sacc visade att minskat utsläpp inte behöver ske på bekostnad av förbättrad djurproduktion; Yea-Sacc visade sig förbättra mjölkavkastningen, öka mjölkfett- och proteinhalten och kväveabsorptionen genom förbättrad mikrobiell aktivitet i vommen.

*Carbon Trust är en global organisation som tillhandahåller oberoende råd om att minska koldioxidutsläppen.

På Feedex använder vi Yea-Sacc® -levande jäst i både en del standardprodukter och enligt kundens önskemål i gårdsspecifika foder- och mineralrecept.

Läs mer om Yea-Sacc®s effekt på mjölkproduktionen här och nötköttproduktionen här.

Bekanta dig närmare med våra standardprodukter här:

Teho Pro Umpi

Bio-Mos®

Bio-Mos® är ett jästextrakt som används för att öka produktiviteten. Bio-Mos® påverkar produktiviteten genom att förbättra tarmhälsan.  

Biotin
Levande jäst

Levande jäst effektiviserar vommens funktion, förbättrar smältningen av grovfodrets fibrer och förbättrar mjölkproduktionen. Jästen minskar på mjölksyreinnehållet i vommen och håller således vommens pH värde på en jämn nivå.  

Kelaterade spårämnen

Kelat- eller spårämenen i dess orgaaniska form upptas lättare än traditionella oorganiska spårämmen. Tll exempel zinkkelat minskar mjölkens celltal och förbättrar klövhälsan. 

Organiskt selen

Organisk selen upptas märkbart bättre än oorgansik selen och hjälper till att undvika symptom av brist på selen. Tillräckling tillgång till selen förbättrar immuninteten, styrkan på dräktigheten, minskar celltalen och risken för juverinflammation samt förbättrar kalvens livskraft.

Svavel

Svavel är en mineral som vommens mikrober behöver för att tillverka svavelhaltiga aminosyror. Svavelhalten i dagens grundfoder är mycket lägre än förrut. Vid utfodringsexperiment har svaveltillskott förbättrat aptiten, matsmältningen och mjölkproduktionen.

Ett smakligt helmineralfoder i mjölform till sinkor. Teho Pro Umpi lämpar sig för såväl separat utfodring som utfodring med full- eller blandfoder.
Blandningen är rik på magnesium och viktiga spårämnen. Zink, koppar och mangan har tillsatts i form av lättupptagliga kelater och selen som selenjäst.
Teho Pro Umpi innehåller levande Yea-Sacc-jäst samt för vommikroberna nödvändigt svavel för att förbättra vomjäsningen och mikrobproteinsyntesen. Det tillsatta natriumsulfatet fungerar också som anionsalt. Blandningen innehåller höga halter av vitaminer. Bland annat E- vitamin och för klövhälsan viktigt biotin ingår rikligt. Blandningen innehåller dessutom Bio-Mos-jästpreparat för att stödja den kalvande kons immunförsvar. Bio-Mos ökar mängden antikroppar i råmjölk och främjar därför också kalvens hälsa.

Dosering: 250 g / dag under sintiden

Innehåller mångsidiga kelatspårämnen!

Egenskaper
Bio-Mos
Levande jäst
Feedex rekommenderar
Kelatspårämnen
Organiskt selen
Struktur
Mjölform
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall
Innehåll
Kalcium (Ca) g/kg
29
Fosfor (P) g/kg
32
Magnesium (Mg) g/kg
100
Natrium (Na) g/kg
20
10
Selenium
24
A-vitamin 1000 IE/kg
600
D3-vitamin 1000 IE/kg
110
E-vitamin mg/kg
4000
Biotin mg/kg
80

Polar APE Royal

Biotin
Levande jäst

Levande jäst effektiviserar vommens funktion, förbättrar smältningen av grovfodrets fibrer och förbättrar mjölkproduktionen. Jästen minskar på mjölksyreinnehållet i vommen och håller således vommens pH värde på en jämn nivå.  

Organiskt selen

Organisk selen upptas märkbart bättre än oorgansik selen och hjälper till att undvika symptom av brist på selen. Tillräckling tillgång till selen förbättrar immuninteten, styrkan på dräktigheten, minskar celltalen och risken för juverinflammation samt förbättrar kalvens livskraft.

Polar APE Royal är ett mineralfoder för både mjölkkor och köttnöt. Förutom att det är ett balanserat grundmineralfoder, innehåller det även råvaror som stöder produktion, tillväxt och kons hälsa. Fodret innehåller mycket kalcium, magnesium, fosfor och natrium. En hög E-vitaminnivå och organiskt selen är speciellt viktiga för kons hälsa, de fungerar som antioxidanter och skyddar cellerna från skadliga ämnen som uppkommer vid metabolisering. Polar APE Royal innehåller levande jäst, som balanserar syranivån i vommen, förbättrar matsmältningen, ökar på mjölkproduktionen och dagstillväxten.

Egenskaper
Levande jäst
Feedex rekommenderar
Organiskt selen
Struktur
Mjölform
Förpackning
1000 kg storsäck
Innehåll
Kalcium (Ca) g/kg
217
Fosfor (P) g/kg
10
Magnesium (Mg) g/kg
60
Natrium (Na) g/kg
95
Selen totalt (org.) mg/kg
31 (10)
A-vitamin 1000 IE/kg
160
D3-vitamin 1000 IE/kg
50
E-vitamin mg/kg
1500
Biotin mg/kg
26

Teho-Pötsi Boost

Levande jäst

Levande jäst effektiviserar vommens funktion, förbättrar smältningen av grovfodrets fibrer och förbättrar mjölkproduktionen. Jästen minskar på mjölksyreinnehållet i vommen och håller således vommens pH värde på en jämn nivå.  

Soda

Soda används vid utfodring av mjölkkor för att minska på vommens syranivå. Viktigaste faktorer för att undvika vommens höga syranivå är måttlighet i stärkelse och socker och tillräcklig mängd (långa) fibrer i utfodringen.

Teho-Pötsi Boost är ett mjöligt kompletteringsfoder som effektiverar vommens aktivitet, stabiliserar pH med hjälp av soda och levande jäst och förbättrar foderutnyttjandet. Passar både till fullfoderblandningar och separat utfodring.

Dosering: 200 g / ko / dag   30 g / dag / får

Egenskaper
Levande jäst
Soda
Struktur
Mjölform
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall

Teho Energa

Levande jäst

Levande jäst effektiviserar vommens funktion, förbättrar smältningen av grovfodrets fibrer och förbättrar mjölkproduktionen. Jästen minskar på mjölksyreinnehållet i vommen och håller således vommens pH värde på en jämn nivå.  

Organiskt selen

Organisk selen upptas märkbart bättre än oorgansik selen och hjälper till att undvika symptom av brist på selen. Tillräckling tillgång till selen förbättrar immuninteten, styrkan på dräktigheten, minskar celltalen och risken för juverinflammation samt förbättrar kalvens livskraft.

Propylenglykol/glyserol

Propyleniglykol och glyserol höjer kons blodsockernivå och minskar risken för ketos.

Energirikt kompletteringsfoder för utfodring runt kalvningstiden och under laktationsökningsperioden. Innehåller välsmakande melassnitsel och melass samt ångkoktt korn. Propylenglykol höjer effektivt blodsockernivån och förhindrar ketos efter kalvningen. Innehåller levande jäst, som balanserar pH-nivån i vommen. Innehåller 10 mg organiskt selen som ökar kalvens livskraft och kons fertilitet. Används 2 veckor före och minst 4 veckor efter kalvningen, 500 g/dag. Vid behov kan Teho Energa användas som energitillskott under en längre tid. Den korta pelletsstorleken passar även för utfodringsautometer.

Egenskaper
Levande jäst
Organiskt selen
Struktur
Kort pellet
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall
Innehåll
MJ/kg ts
13,4
Rp % ts
11
Kalcium (Ca) g/kg
1,9
Fosfor (P) g/kg
2,8
Magnesium (Mg) g/kg
2,3
Natrium (Na) g/kg
1,3
Selenium
12 (10)
A-vitamin 1000 IE/kg
630 ky/kg
D3-vitamin 1000 IE/kg
1000 ky/kg
E-vitamin mg/kg
780
Biotin mg/kg
1

Teho-DeTox

Levande jäst

Levande jäst effektiviserar vommens funktion, förbättrar smältningen av grovfodrets fibrer och förbättrar mjölkproduktionen. Jästen minskar på mjölksyreinnehållet i vommen och håller således vommens pH värde på en jämn nivå.  

Soda

Soda används vid utfodring av mjölkkor för att minska på vommens syranivå. Viktigaste faktorer för att undvika vommens höga syranivå är måttlighet i stärkelse och socker och tillräcklig mängd (långa) fibrer i utfodringen.

Teho-DeTox ett tilläggsfoder som är enkelt att använda när toxinnivåerna i spannmål eller ensilage är skadligt höga. Produkten innehåller toxinbindare som minskar mögeltoxinernas skadliga inverkan. Dessutom innehåller det levande jäst och soda som stöder våmmens funktion. För idisslare.

Dosering:      
200 g/nöt/dag
250 g/nöt/dag (vid synliga symptom) 
  

40 g/får/dag

Egenskaper
Levande jäst
Soda
Toxinbindare
Struktur
Mjölform
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall