Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger.

"Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?"

Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt hö, halm etc. Mögelgifter skapas när ett mögel "stressas" och börjar producera mögelgifter/mögeltoxiner/mykotoxiner. Denna påverkande faktor kan till exempel vara stora temperatursvängningar under sånings- och växtsäsongen, torka eller för hög luftfuktighet eller till och med kvarvarande gifter i jordmånen från föregående säsong. Toxiner produceras inte bara på fältet utan även i lager. Mögelsvampar kan antingen vara synliga (blågrön Penicillium-mögel i ensilage eller rödaktigt mögel i krossat spannmål), men också osynliga. Synligt mögel betyder inte alltid förekomst av gifter, men risken är högre. Att mata mögligt eller skämt foder till djuren är aldrig bra.

Symtomen som orsakas av mögelgifter är varierande och tyvärr ofta svåra att analysera. I många fall finns det flera typer av mögelgifter, och då är den kombinerade effekten starkare. Mögelgifter fungerar ofta också som antibiotika och förstör mikroberna i vommen. Om något på följande lista låter bekant kan det vara ett toxinproblem.

  •  utfodringen förblir densamma, men mjölkavkastningen varierar, foderintaget varierar och gödseln kan vara lös hos vissa kor
  •  metabola sjukdomar ökar, vommen fungerar helt klart inte optimalt, stora variationer
  •  fler hälsoproblem uppstår men ingen exakt orsak kan hittas, kor kan ha t.ex. symtom på mastit, men ingen inflammation.
  •  cellantalet stiger utan tydlig orsak
  •  brunstcykeln varierar, djuren blir inte dräktiga, även blåsor kan hittas i fortplantningsorganen
  •  djur har diarré, det kan finnas blod i avföringen, plötsliga dödsfall

Lyckligtvis finns det hjälp att få för problemet. Vi kan erbjuda en toxinbindare med utfodringen som hjälper till att begränsa skadeverkningarna orsakade av mögelgifter. Toxinbindare bör användas åtminstone så länge som toxin kontaminerat foder används eller som en förebyggande åtgärd. Problem kan uppstå när som helst på året, inte bara på hösten.

Teho-DeToxTeho DeTox är ett specialfoder som innehåller toxinbindaren Mycosorb A+ och levande jäst Yea-Sacc, som stödjer vommens funktion, och soda. När symtom visar sig ges 250 gram Teho DeTox/mjölkko/dag och senare i underhållsfasen kan mängden minskas till 200 gram per dag. Effekten av produkten kan ses inom 1-2 veckor efter att den har börjat användas. Teho DeTox är i mjölform, men den smakar också bra när den ges ovanpå ensilaget - så den passar alla. Produkten är förpackad i 25 kg säckar, 625 kg på en pall. Det går även köpa mindre mängder, men vi rekommenderar alltid att användningsmängden beräknas för två veckor när produkten prövas.

"Jag vill veta mer. Så hur ska jag få veta om mitt foder innehåller mögelgifter?"

 Vi kan testa fodret. Vi kan skicka råvaruprover (spannmål, ensilage) till laboratoriet i Irland och få information om mer än 50 olika mögelgifter och deras påverkningar. I höst har vi redan fått resultat från flera ensilageprover och hittills har mögelgifter hittats i alla. I samtliga prover har det också hittats mer än två mögelgifter, vilket är fler än under tidigare år.

Möjligheten för att testa mögelgifter i foderråvaror är tillgänglig för alla. Kontakta Feedex representanten i ditt område, så berättar vi mera om hur det praktiska arbetet med att skicka in provet går till.

Vi hjälper gärna till! Kontaktuppgifter finns här

Läs mera

Kalvens första tid i livet är viktig

En liten kalv växer och utvecklas bra när både mat och husrum är bra. Sovplatsen ska vara tillräckligt torr och varm, ventilationen bör också fungera felfritt. Kalven ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Att kalven dricker vatten påverkar inte mjölkintaget negativt och det är viktigt att…

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…