Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet, därför har endast små justeringar gjorts. Den senaste större förändringen var när vi tillsatte organiska spårämnen.”

Presiis Poro fodrets funktion är testat under tre fodersäsonger. Med fodret har uppnåtts bra tillväxt och renkor, rentjurar och kalvar har klarat övervintringen väl. Med hjälp av de organiska spårämnena har renarnas hälsa stärkts. Det välsmakande, jämna och kvalitativa pelletfodret har gett trygghet i vinterutfodringen. Speciellt uppskattas fodret för att det inte dammar.

”Det smakliga kvalitetspelleten har underlättat arbetet, renarna uppskattar smaken och det dammar inte. Med det här fodret har vi uppnått fina kalvvikter och vid jämförelse vid renstaketet kan vi inte klaga.”

Vi planering av fodret har vi satsat på råmaterial av hög kvalitet. Presiis Poro innehåller bl.a. de bästa spårämnena och glyserol för att stöda ämnesomsättningen. Fodret innehåller även soda för att stöda vommfunktionen.

Transporten av renfoder sker smidigt och transportplaneringen vid Feedex är verkligen flexibel. Kontraktschaufförerna levererar med snabb tidtabell vid behov.

”Samarbetet beträffande ren- och nötfoder har fungerat bra. Utvecklingen av renfoder startade egentligen från att vi ville få alla foder från samma leverantör och alla silon fulla i samma transport!”

Samarbetet med Feedex fungerar bra även angående mjölkkor. De sakkunniga och jordnära representanterna och de tilläggstjänster som de erbjuder, ger mervärde åt gården. Representanterna tar sitt jobb på allvar och utbildar sig med de nyaste forskningsresultaten och på varje gårdsbesök strävar man att utveckla verksamheten.

Representanterna har tillgång till bl.a. foderplansprogram, utrustning för fullfoder- och gödselundersökning samt mångsidig yrkesskicklighet.
Problemlösning är styrkan i vår verksamhet!

Perttu

Läs mera

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…