Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet, därför har endast små justeringar gjorts. Den senaste större förändringen var när vi tillsatte organiska spårämnen.”

Presiis Poro fodrets funktion är testat under tre fodersäsonger. Med fodret har uppnåtts bra tillväxt och renkor, rentjurar och kalvar har klarat övervintringen väl. Med hjälp av de organiska spårämnena har renarnas hälsa stärkts. Det välsmakande, jämna och kvalitativa pelletfodret har gett trygghet i vinterutfodringen. Speciellt uppskattas fodret för att det inte dammar.

”Det smakliga kvalitetspelleten har underlättat arbetet, renarna uppskattar smaken och det dammar inte. Med det här fodret har vi uppnått fina kalvvikter och vid jämförelse vid renstaketet kan vi inte klaga.”

Vi planering av fodret har vi satsat på råmaterial av hög kvalitet. Presiis Poro innehåller bl.a. de bästa spårämnena och glyserol för att stöda ämnesomsättningen. Fodret innehåller även soda för att stöda vommfunktionen.

Transporten av renfoder sker smidigt och transportplaneringen vid Feedex är verkligen flexibel. Kontraktschaufförerna levererar med snabb tidtabell vid behov.

”Samarbetet beträffande ren- och nötfoder har fungerat bra. Utvecklingen av renfoder startade egentligen från att vi ville få alla foder från samma leverantör och alla silon fulla i samma transport!”

Samarbetet med Feedex fungerar bra även angående mjölkkor. De sakkunniga och jordnära representanterna och de tilläggstjänster som de erbjuder, ger mervärde åt gården. Representanterna tar sitt jobb på allvar och utbildar sig med de nyaste forskningsresultaten och på varje gårdsbesök strävar man att utveckla verksamheten.

Representanterna har tillgång till bl.a. foderplansprogram, utrustning för fullfoder- och gödselundersökning samt mångsidig yrkesskicklighet.
Problemlösning är styrkan i vår verksamhet!

Perttu

Läs mera

Magnus Backlund rekommenderar Teho DeTox!

”På hösten 2023 fick jag många olika problem i min besättning. Fertiliteten var inte bra och korna visade dålig brunst. Korna hade nedsatt äggstocksaktivitet. Det var dylika symptom som vid energibrist. Mjölken hade ett högt celltal och korna hade även diarré. Kvigorna kom inte upp i produktion som…

Oskar på Feedex rekommenderar

Bio-Mos MR Diarréer hos kalvar är väldigt vanligt på gårdar och har en stor negativ inverkan på kalvarnas tillväxt. Kalvarna är de som är gårdens framtid och därmed är varje € investerad i kalvarnas hälsa, en god investering. Vi på Feedex har en väldigt bra lösning till diarré och det är produkten…

Kalvens första tid i livet är viktig

En liten kalv växer och utvecklas bra när både mat och husrum är bra. Sovplatsen ska vara tillräckligt torr och varm, ventilationen bör också fungera felfritt. Kalven ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Att kalven dricker vatten påverkar inte mjölkintaget negativt och det är viktigt att…

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…