Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet, därför har endast små justeringar gjorts. Den senaste större förändringen var när vi tillsatte organiska spårämnen.”

Presiis Poro fodrets funktion är testat under tre fodersäsonger. Med fodret har uppnåtts bra tillväxt och renkor, rentjurar och kalvar har klarat övervintringen väl. Med hjälp av de organiska spårämnena har renarnas hälsa stärkts. Det välsmakande, jämna och kvalitativa pelletfodret har gett trygghet i vinterutfodringen. Speciellt uppskattas fodret för att det inte dammar.

”Det smakliga kvalitetspelleten har underlättat arbetet, renarna uppskattar smaken och det dammar inte. Med det här fodret har vi uppnått fina kalvvikter och vid jämförelse vid renstaketet kan vi inte klaga.”

Vi planering av fodret har vi satsat på råmaterial av hög kvalitet. Presiis Poro innehåller bl.a. de bästa spårämnena och glyserol för att stöda ämnesomsättningen. Fodret innehåller även soda för att stöda vommfunktionen.

Transporten av renfoder sker smidigt och transportplaneringen vid Feedex är verkligen flexibel. Kontraktschaufförerna levererar med snabb tidtabell vid behov.

”Samarbetet beträffande ren- och nötfoder har fungerat bra. Utvecklingen av renfoder startade egentligen från att vi ville få alla foder från samma leverantör och alla silon fulla i samma transport!”

Samarbetet med Feedex fungerar bra även angående mjölkkor. De sakkunniga och jordnära representanterna och de tilläggstjänster som de erbjuder, ger mervärde åt gården. Representanterna tar sitt jobb på allvar och utbildar sig med de nyaste forskningsresultaten och på varje gårdsbesök strävar man att utveckla verksamheten.

Representanterna har tillgång till bl.a. foderplansprogram, utrustning för fullfoder- och gödselundersökning samt mångsidig yrkesskicklighet.
Problemlösning är styrkan i vår verksamhet!

Perttu

Läs mera

Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…

JSS Enholms Lantbruk – en ständig utmanare

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning. JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny…

Förbättra vomfunktionen med Optigen

Vad är Optigen®? Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor. Hur fungerar Optigen®? Mikroberna i…