Varför bör mera E-vitamin användas med färskt spannmål?

 • I nytröskad spannmål är flera biologiska processer ännu igång: spannmålet ”mognar" ännu efter skördningen. När spannmålet mals aktiveras enzymer och som biprodukt bildas peroxider och fria radikaler, vilka är giftiga för djurens celler.
 • Den sk. ”färska-spannmålsförgiftningen” drabbar främst snabbväxande slaktsvin, som i värsta fall kan plötsligt dö i hjärtinfarkt. Andra biverkningar kan vara leverproblem och allmän dålig motståndskraft.
 • E-vitamin är en effektiv fettlöslig antioxidant, som skyddar cellmembranen och verkar så att negativa ämnens verkan avtar.
 • Extra E-vitamin behövs två till tre månader efter tröskning, färsklagrad spannmål behöver E-vitamintillskott hela tiden.
 • Selen och E-vitamin är bägge antioxidanter som är beroende av varandra. Om utfodringen innehåller för lite selen, så behövs desto mera E-vitamin. Om E-vitaminnivån är för låg, ökar behovet av selen.

E-vitaminets verkan i djuret

 • Om djuret inte får tillräckligt med E-vitamin försämras dess motståndskraft. Neutrofil-cellerna förstör bakterier som orsakar inflammationer, cellernas funktion försämras vid brist på E-vitamin.
 • E-vitamin och mjölkkor:
  • förbättrar juverhälsan
  • minskar juversvullnad
  • minskar fertilitetsstörningar
  • förbättrar motståndkraften
  • hög E-vitaminhalt i blodet är viktigt speciellt vid kalvning, som är det viktigaste skedet i produktionen
 • E-vitamin och kalvar:
  • E-vitamin fås inte via moderkakan utan kalven behöver sin första E-vitamindos från råmjölken -> en ko i sin behöver tillräckligt med E-vitamin
  • förhindrar muskeldegenerering
 • E-vitamin och suggor:
  • minskar riskerna för MMA, livmodersinflammation ja förminskad mjölkproduktion
  • tillräcklig E-vitamintillgång ökar kultingarnas antal och grisarna växer bättre
 • E-vitamin och slaktsvin:
  • förhindrar plötslig död i hjärtåkomma

Teho E Seleeni

Eko

Kan användas vid ekoproduktion.

Organiskt selen

Organisk selen upptas märkbart bättre än oorgansik selen och hjälper till att undvika symptom av brist på selen. Tillräckling tillgång till selen förbättrar immuninteten, styrkan på dräktigheten, minskar celltalen och risken för juverinflammation samt förbättrar kalvens livskraft.

Förnyade och förbättrade Teho E Seleeni innehåller nu 100 % organiskt selen (Sel-Plex). Organiskt selen absorberas effektivt samt lagras i vävnaderna, varifrån det kan användas av djuret enligt behov. Teho E Seleeni innehåller rikligt med E-vitamin, 10 000 mg/kg. Fodret har en liten pelletsstorlek som lämpar sig för alla utfodringslösningar. Rekommenderas som tillskottsfoder för husdjur och passar även för ekologisk produktion.

Läs mer

Egenskaper
Eko
Organiskt selen
Struktur
3 mm mikropellet
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall
Innehåll
E-vitamin mg/kg
10 000
Selen totalt (org.) mg/kg
40 (40)