• VAD ÄR MYKOTOXINER?
 • VAD ORSAKAR DE?
 • VAD TILL HJÄLP?

Hometoksiinit

Mögeltoxiner/mykotoxiner/mögelgifter är osynliga, smaklösa och luktfria gifter som har bildats i mögeltillväxt. Mögeltoxiner får sin början av miljöfaktorer som orsakar stress, t.ex. stora variationer i värme- och fukthalt under sådd, blomning och skördning. Om man kan se röd mögel i spannmål är det inte garanterat att det även förekommer mögeltoxiner, men risken finns.

Mögeltoxiner förekommer inte enbart i spannmål, utan även i halm, hö och ensilage. I livsmedel kan de finnas i t.ex. frukt och nötter.

Om det finns mögeltoxiner i grödorna, försvinner de inte heller någonstans. De övervintrar i halm och kontamineras med nästa års spannmål, speciellt vid direkt sådd och om växtföljden nonchaleras. Mögeltoxinerna försvinner heller inte genom torkning, upphettning eller med tiden. Stora temperaturförändringar under lagring kan även orsaka mögeltoxin tillväxt. Mögelgifter förekommer även i ensilage och det är ytterst viktigt att ensilaget tätas väl, för att minimera risken att toxiner bildas.

Över 400 olika toxiner har kunnat konstateras och det finns otaliga som inte ännu kunnat identifieras. De kan grupperas in i olika familjer, var av alla härstammar från olika mögeltyper. Till Aspergillus-familjen hör bl.a. Aflatoxin och Ochratoxin. Fusarium-familjen förknippas med rödmögel gruppen. Dit hör bl.a. Deoxivaneol även känd som DON, T-2, Zeraleone, Fusarenonen och Fumonisiner. Dessa förekommer speciellt i spannmål. Dessa bekämpas bäst genom plöjning om höstarna. Fusarium-gruppens toxiner gillar inte surheten i våmmen, men toxinerna försämrar kons immunförsvar och därmed kan orsaka störningar i våmmens funktion. Penicillium-gruppens mykotoxiner kan t.o.m. ge utslag som rester av antibiotika i mjölkprov. I kon fungerar de antibakteriskt och har en skadlig inverkan på våmmen och orsakar problem. De kan betydligt minska på mängde nyttiga mikrober som finns i våmmen.

Summa summarum av allt detta med nedsatt immunförsvar och en ”coktail” av olika toxiner, så har vi giftsoppan färdig! Toxinerna har sinsemellan en samverkan och en viss toxins befintlighet kan aktivera en annan som varit passiv. De har heller ingen trygghets gräns!

De-ToxVilka olika symptomer har mögeltoxinerna orsakat idisslare?

 • Grunden i utfodringen av kon är att vi i första hand utfodrar våmmen levande mikro-organisemer (våm mikrober) och därefter själva kon. Toxinerna skadar först våm mikroberna och sedan kon. Våm mikroberna kan delvis förhindra mögeltoxinernas funktion, men efter våmmen är det inget som kan förhindra toxinerna att inverka på kons hälsa!
 • Symptomerna av mögeltoxinerna är oftast komplicerade och svåra att få grepp på.
 • DON är känt för att minska foder intaget och även en nedsatt produktion. Kan även öka foder intaget, men produktionen stiger inte.
 • DON orsakar även symptomer som är dylika som vid juverinflamation, men ingen inflamation kan konstateras.
 • Sur våm.
 • Acetonemi och klövfeber fallen blir fler.
 • Immunförsvaret försämras och kon är mottaglig för sjukdomar. Svullnader i benen.
 • Trichotecener kan orsaka skador i tarmarna, förändra våmmens funktion och försämra utnyttjandet av näringsämen.
 • Avföringen kan vara blodig, mörk och slemmig. Korna har diarré utan någon förklarlig orsak, trots att utfodringen är i balans, kan det vara toxinerna som är problemet.
 • Korna kan vara slappa och passiva. Vajande rörelser och muskelvibrationer kan förekomma.
 • Fertilitetsproblem, oregelbunden brunst och livmoder inflamation är typiska problem som Zeraleone orsakar.
 • Höga cellhalter. Fetthalten går ner i mjölken oberoende utfodringen.
 • Oförklarliga och plötsliga dödsfall.

Överlag en klar försämrad situation i besättningen som inte har någon förklarning, kan vara ett tecken på ett mykotoxin problem.

Vad är följderna?

Ekonomiska förluster. Hur mycket mer avkastning kunde man få om man får en förbättring i produktionen, bättre hälsotillstånd, förbättrad fertilitet o.s.v.

Vad har Feedex att erbjuda för lösning av problemen?

Vi kan erbjuda Er hjälp via en toxinbindare (ett fodertillskott), som minskar toxinernas inverkan i matsmältningskanalen. Toxinbindaren fångar i de skadliga mögelgifterna samt bryter toxinernas molekylstruktur och därmed förhindrar deras skadliga inverkan på djurens hälsa.

Läs mer om analysresultaten för säsongen 2022 i vår blog.

Teho-DeTox

Levande jäst

Levande jäst effektiviserar vommens funktion, förbättrar smältningen av grovfodrets fibrer och förbättrar mjölkproduktionen. Jästen minskar på mjölksyreinnehållet i vommen och håller således vommens pH värde på en jämn nivå.  

Soda

Soda används vid utfodring av mjölkkor för att minska på vommens syranivå. Viktigaste faktorer för att undvika vommens höga syranivå är måttlighet i stärkelse och socker och tillräcklig mängd (långa) fibrer i utfodringen.

Teho-DeTox ett tilläggsfoder som är enkelt att använda när toxinnivåerna i spannmål eller ensilage är skadligt höga. Produkten innehåller toxinbindare som minskar mögeltoxinernas skadliga inverkan. Dessutom innehåller det levande jäst och soda som stöder våmmens funktion. För idisslare.

Dosering:      
200 g/nöt/dag
250 g/nöt/dag (vid synliga symptom) 
  

40 g/får/dag

Egenskaper
Levande jäst
Soda
Toxinbindare
Struktur
Mjölform
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall