Skydda din mjölkbesättning mot effekterna av värmestress

Många av oss underskattar hur lätt stigande temperaturer kan påverka mjölkbesättningar. Särskilt i tempererade områden kan mjölkkor uppleva värmestress vid lägre temperaturer än man kanske tror. Det innebär att din mjölkproduktion kan vara hotad under en längre period av året än du insett.

Värmestress påverkar mjölkkor på många sätt. Därför kräver värmestresshantering framförhållning och flexibel planering. Varje gård är unik, så hanteringen måste anpassas till besättningen, systemet och jordbruksverksamheten.

Anta en stressfri strategi

De flesta mjölkgårdar har redan utvecklat strategier för hantering av värmestress. Men de kan alltid förbättras, eller hur?

Vi har identifierat fem viktiga riskområden där värmestressen värst kan drabba mjölkgårdarna. Vår trestegsstrategi gör det möjligt för producenter att effektivt påverka dessa riskområden och göra omedelbara förbättringar som ökar lönsamheten i produktionen!

FODER

Skämt foder och
förlust av näringsämnen

 

KALVAR

Långsammare tillväxt och
ökad risk för sjukdomar

 

KVIGOR

Sämre tillväxt och
dräktighetsresultat

 

MJÖLKKOR

Nedgång i mjölkavkastning
och fertilitet

 

KOR UNDER ÖVERGÅNGS-
PERIODEN

Ökad förekomst av ämnesomsättningssjukdomar
och långsammare tillväxt hos kalvarna

 

1Var UPPMÄRKSAM på tecken på värmestress
2Var redo att ANPASSA djurstallar och omgivning
3Hjälp dina djur att ACKLIMATISERA sig genom val av foder och utfodring

Hjälp finns!

Hjälp finns! Teho-Pötsi Boost är ett kompletteringsfoder som innehåller levande jäst (Yea-Sacc®) och soda för att hjälpa till att stabilisera vommen och effektivera foderutnyttjandet. Dagsdosen är 200 g/ko.
Finns som 25 kg säck/600 kg pall. Fråga din representant.

Vi har tagit fram en guide för undvikande av värmestress.

Läs mer

 

Teho-Umpi Boost

B-vitamin

Vommskyddande B-vitaminer.

Bio-Mos®

Bio-Mos® är ett jästextrakt som används för att öka produktiviteten. Bio-Mos® påverkar produktiviteten genom att förbättra tarmhälsan.  

Hjälper sinkon till en god start på laktationsperioden!

  • Upprätthåller foderintaget
  • Förebygger risken för fettlever orsakad av energibrist
  • Reducerar ämnesomsättningssjukdomar såsom ketos efter kalvning

Läs mer här.

Egenskaper
B-vitamin
Bio-Mos
Förpackning
25 kg säck / 600 kg pall